Monthly Archives: September 2009

Dronningen i Frederikssund

10/09/2009 by Georg Rossing | No Comments | Filed in Parade

jubilaeumparaden02

jubilaeumparaden02
Picture 1 of 4

Dronningebesøg i Frederikssund.

I dag torsdag d.10. september besøgte Hendes Majestæt Dronningen Frederikssund i anledning af byens 200 års jubilæum som købstad.
I modtagelsen på Torvet deltog byens soldaterforeninger sammen med Hjemmeværnet og mange af byens foreninger med faner.
På fløjen af soldaterforeningerne stod Nordsjællands Garderforening med det største kontingent på 24 mand.
Dronningen skridtede fronten af og hilste på formanden for Marineforeningen, Kurt Terkelsen, der havde kommandoen over paraden.

100 års jubilæumsparade og reception.

10/09/2009 by Georg Rossing | No Comments | Filed in Parade

Efter en periode med vandreudstillinger i flere af kommunens byer afholdt vi lørdag d. 5. september jubilæumsparade og reception i Frederikssund.
Datoen var fra vores side for længst lagt fast, så vi blev en kende nervøse for hvilken konkurrence, der ville opstå, da det efterfølgende blev besluttet at gøre 5. september til national flagdag for vore udsendte soldater.
Vore bekymringer blev gjort til skamme, da vi fik tilmeldinger fra såvel nabogarderforeninger som alle lokale soldaterforeninger. I paraden deltog således foruden gamle gardere, repræsentanter fra Gardehusarforeningen, Forsvarsbrødrene, De Blå Baretter og Marineforeningen, der alle mødte med deres flag og faner.
Efter paraden var formeret på Havnepladsen indledte vi med en kort mindestund for faldne og sårede i international tjeneste. Herefter marcherede vi med Livgardens Gamle Tambourer i spidsen til Torvet. En frisk vind strakte de mange faner ud, og musikken var fra det kendte marchrepertoire. En del nynnen i geledderne må tages som udtryk for, at det bekom de fleste vel.
Borgmester Ole Find Jensen modtog paraden og holdt en tale, der berørte såvel foreningens historiske forhold som perspektiverne i soldatens nutidige tjeneste, ligesom han på en fin måde kom ind på 5. september som den officielle flagdag for udsendte danske.
Efter en kort tale af foreningens formand, der også kom ind på flagdagen var der uddeling af jubilæumstegn. Adskillige jubilarer spændende fra 10 til 60 år modtog deres tegn samt tilskuernes hyldest inden paraden fortsatte til Elværket, hvor der var reception.
Omkring 125 gæstede foreningens reception, hvor der ud over taler var underholdning af tamburer fra Livgardens Tambourkorps.
Vi ser nu frem mod vores jubilæumfestaften, der finder sted lkørdag den 21. november på Skuldelev Kro. Tilmelding til denne aften kan stadig ske ved indbetaling direkte på foreningens konto eller ved henvendelse til Georg Rossing.

Ålegildet

08/09/2009 by Brogaard | No Comments | Filed in Åleaften

TIRSDAG  d. 22. SEPTEMBER  KL. 18.30  I  ”GARDERSTUEN”  PÅ PEDERSHOLM.

Adressen er Roskildevej 163, Frederikssund, og der er offentlig transport lige til døren. Vi har bestilt ål i rigelige mængder, ligesom der, som altid er, er alt hvad hjertet kan begære af tilbehør. Som altid slutter aftenen med kammeratligt samvær.

Prisen for arrangementet er i år kr.170,-.

For at vi kan sikre os, at der er tilstrækkeligt af alt, er bindende tilmelding til arrangementet nødvendig og skal ske senest d. 11. sept. kl. 18 på e-mail nsg@mail.dk eller til: Niels Rasmussen, 4753 2753 & Villie Larsen 4717 5278

Ål

Velkomstparade for Dronningen

08/09/2009 by Brogaard | No Comments | Filed in Parade

KongeskibetDronningen kommer på officielt besøg i Frederikssund på Torsdag den 10. september. I den anledning vil vi sammen med byens øvrige soldaterforeninger opstille en velkomstparade med faner.
Vi opfordrer varmt de af vore medlemmer, der har mulighed for det, til at indtræde i paraden og møde på Torvet senest kl. 9.00.

Link til dagens program.