Jubilæumsfest på Skuldelev Kro

27. november 2009 | Af Georg Rossing | Emne: Andre arrangementer.

Nordsjællands Garderforening fejrede lørdag d. 21. nov. sit 100 års jubilæum ved en aftenfest på Skuldelev Kro med deltagelse af 123 personer. Foreningen havde som gæster inviteret Præsidenten, Chefen for Den kongelige Livgarde, vicepræsident Torben Buhl, borgmester i Frederikssund Kommune Ole Find Jensen samt æresmedlem, 811 MAR 1961 Poul Breitenstein, alle ledsaget af deres fruer. Endvidere var inviteret Rie Halkier og Mona Østergaard, der begge er enker efter foreningens seneste to formænd.

Gæsterne blev modtaget af 2 tambourer, der opstillet ved hovedindgangen gennemspillede repertoiret af velkendte melodier. Efter velkomstdrink spillede tambourerne selskabet til bords, hvorefter fanen blev ført ind. Formanden oplæste foreningens hilsen til Hendes Majestæt, der glædede os med en hilsen og lykønskning i anledning af jubilæet. Derefter udbragtes Dronningens skål og Kongesangen blev sunget.

Efter formandens velkomst udpegede han aftenens toastmaster, IFG premierløjtnant Jørgen Janlow, der efterfølgende med fast hånd og myndig stemme styrede slagets gang på bedste vis med muntre anekdoter under vejs.

Efter forretten talte foreningens formand JUN 1985 Niels A. Rasmussen for foreningen, hvorunder han bl.a. mindedes vore 2 formænd, Søren Kielsgaard, der omkom ved en ulykke i 2001 og Ebbe Schmidt, der døde i 2007. Som formænd havde de begge glædet sig til at stå i spidsen for jubilæet.
Endvidere blev de markant ændrede vilkår for tjenstgørende ved Livgarden trukket frem; forhold der for så vidt angår tidligere udsendte, giver nogle helt andre indbyrdes relationer, som det som forening på den korte bane kan være svære at konkurrere med, men som på længere sigt forhåbentlig vil kunne give en anden og stærkere forankring i garderbevægelsen.

Som afslutning på sin tale motiverede han tildeling af DG’s Hæderstegn til næstformand, garder nr.679 MAJ 1958 Villie Vagn Larsen, hvilket blev tildelt af Præsidenten, Jan B. Andersen.

Sluttelig gav formanden vort kvindelige medlem garder AUG 2005 Mette Brungaard Nielsen vort foreningstegn, så der kunne ses forskel på ledsagere og medlemmer.
Mette var ledsaget af sin forlovede, konstabel Jesper Madsen, der som tjenstgørende var mødt i uniform.

Talen for Danmark og Dannebrog blev holdt af Jørgen Janlow, der sluttede med at udbringe et leve for vort smukke land, hvor Dannebrogen vajer, hvorefter ”Der er ingenting der maner” blev sunget.

Efter hovedretten talte Præsidenten, der særlig nævnte foreningens start og de mænd, der havde været med til at præge DG, bl.a. foreningens formand i 17 år, Poul Breitenstein, der havde været vicepræsident i 2 perioder, DG’s forretningsfører i 12 år, redaktør af Garderbladet i 2 år, ligesom han havde været præsidiemedlem og sekretær i Danske Soldaterforeningers Landsråd i 14 år.
Præsidenten sluttede sin tale med at overrække De Danske Garderforeningers gave 2 smukke lysestager.

LG’s chef, oberst Lasse Harkjær kom i sin tale ind på de forandringer, der er sket i regimentet efter Danmarks deltagelse i de internationale missioner. Senere bemærkedes det, at obersten slog sig ned ved konstabel Jesper Madsens bord og havde en længere samtale med ham.

Borgmester Ole Find Jensen kom i sin tale ind på, at gardere var noget særligt, og at han håbede, at vi blev styrket i vores samarbejde med de øvrige soldaterforeninger gennem soldaterstuen på foreningscentret ”Pedersholm”, som vi deler med Marineforeningen, Gardehusarerne og Forsvarsbrødrene.
Borgmesteren sluttede sin tale med at overrække kommunens gave, Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæumsværk.

Talen for Livgarden og kammeratskabet blev holdt af Poul Breitenstein, der bl.a. sagde: ”At have været garder er noget særligt – noget man er stolt af. Den Kongelige Livgarde har lært os pligtfølelse, respekt for vort flag, fædrelandskærlighed, hengivenhed for Dronningen og den kongelige familie”, der foruden kammeratskabet, er essensen af meningen med garderbevægelsen.
Poul sluttede talen med at udbringe et leve for Den Kongelige Livgarde.

Foreningens jubilæumssang ”Garder Nostalgi” på melodien ”Fra jeg i vuggen lå” blev akkompagneret af Tambourerne, hvilket gjorde sangen rigtig festlig.

Efter desserten blev ”Ledsagernes Hyldest til gamle gardere” sunget. Tidligere blev den kaldt ”Damernes Hyldest”, men da foreningen trods sine 100 år er med på noderne og en af ledsagerne er en mand, er titlen som en konsekvens heraf ændret.
Under kaffen underholdt tambourerne med deres festlige indslag. Under middagen og til dansen spillede Jan Gasser.
Kl.24.00 førtes fanen ud, hvorefter Tambourerne slog tappenstreg. Dansen fortsatte til kl.1, hvor natmaden serveredes, som afslutning på en festlig aften. Bestyrelsen kunne glæde sig over, at alt forløb på bedste måde og at vi midt i influenzaepidemien kun fik afbud fra 2 personer.


One comment on “Jubilæumsfest på Skuldelev Kro

 1. Aage Christensen siger:

  Til Lykke,til Nordsjællans Garderforening med 100 års Jubilæet.
  Tak for en god Jubilæumsfest, afholdt
  på Skuldelev Kro, den 12 nov. 2009.
  Tak til formanden Niels A. Rasmussen,
  samt til bestyrelsen for en rigtig
  god og velplanlagt fest. Tak til
  talerne, som alle var rigtig gode.
  Tak til alle deltagere, for hyggeligt
  samvær så det blev en dejlig Fest.
  Med Garder hilsen fra, 170055
  Årgang Nov. 1953. Aage Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *