Monthly Archives: January 2010

15 m Skydning 2010

21/01/2010 by Georg Rossing | No Comments | Filed in Skydning

Vi beklager, at måtte aflyse skydningen søndag d.7. febr., da banerne skal bruges til andet formål.

De øvrige skydninger afvikles som planlagt.