Monthly Archives: May 2010

Fugleskydning

18/05/2010 by Georg Rossing | No Comments | Filed in Fugleskydning

Fugleskydning finder sted søndag d.13. juni 2010 kl.10.00 på skydebanerne i Frederikssund, Strandvangen, indkørsel ved AFAV. Vi afholder det som et familearrangement, hvor alle er velkommen.

Skydekort a’ kr.50.- købes på skydebanen. Hvis man ikke kan deltage i skydningen, kan skydekort købes hos formanden, Bjørn Hansen, tlf. 4731 4442.

Når fuglen er nedlagt  samles vi til spisning af den medbragte frokost. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Livgardens musikkorps koncert på Aastrup Kloster

18/05/2010 by Georg Rossing | No Comments | Filed in Koncert

Livgardens Musikkorps afholder koncert på Aastrup Kloster torsdag d.10. juni 2010 kl.19.00.
Kom i god tid og medbring evt. en klapstol, da der kun er ståpladser.
Som sædvanlig drikker vi aftenkaffen sammen på vejen hjem på Gerlev Kro.
Tilmelding til kaffen til Niels Rasmussen, tlf.4753 2753 senest tirsdag d.8. juni kl.19

Højtidelighed ved hornmine

03/05/2010 by Brogaard | No Comments | Filed in Andre arrangementer

Kære garderkammerater.

Vi minder om, at det er på onsdag den 5.maj 2010 kl.19.00 Marineforeningen har indbudt til den årlige højtidelighed ved hornminen på Sydkajen i Frederikssund Havn, hvor vi vil mindedes de faldne søfolk og soldater ved en kort ceremoni.

Chefen for Lokalstøttecenter Nordsjælland, oberstløjtnant Aksel M. Iversen vil holde en tale og feltpræst Claus Pontoppidan, vil holde en kort andagt ”for den danske sømand og de danske soldater” og mindehøjtideligheden afsluttes med kranselægning.

Efter mindehøjtideligheden kører vi til soldaterstuen på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund, hvor der vil være kaffe/te. Man kan for egen regning købe øl/vand.

Bestyrelsen opfordrer vore medlemmer til at deltage i dette 5. maj arrangement. Ledsagere er velkomne.

Meddelelsen er kun udsendt til medlemmer med e-mail – orienter venligst kammerater uden e-mailadresse.

Bestyrelsen