Archives:

Mindehøjtidelighed: Frederikssund Marineforening

2. maj 2011 | By Brogaard | No Comments | Filed in: Andre arrangementer.

Kære garderlammerater. Frederikssund Marineforening har indbudt os til at deltage i mindehøjtideligheden på Sydkajen i Frederikssund Torsdag d. 5. maj kl.19.00, sammen med byens øvrige soldaterforeninger. Chefen for Lokalstøttecenter Nordsjælland, oberstløjtnant Aksel M. Iversen vil tale og derefter vil orlogspræst Lene Wadskær Munch holde en lille andagt ”for den danske sømand og de danske soldater”. • Læs mere… »