Monthly Archives: May 2011

Mindehøjtidelighed: Frederikssund Marineforening

02/05/2011 by Brogaard | No Comments | Filed in Andre arrangementer

Kære garderlammerater.

Frederikssund Marineforening har indbudt os til at deltage i mindehøjtideligheden på Sydkajen i Frederikssund Torsdag d. 5. maj kl.19.00, sammen med byens øvrige soldaterforeninger. Chefen for Lokalstøttecenter Nordsjælland, oberstløjtnant Aksel M. Iversen vil tale og derefter vil orlogspræst Lene Wadskær Munch holde en lille andagt ”for den danske sømand og de danske soldater”. Herefter vil der blive kranselægning ved landsbestyrelsesmedlem i Danmarks Marineforening Birger Tykskov. Efter højtideligheden vil der være kaffe/te i soldaterstuen på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Øl og vand kan købes. Fanen vil være til stede og bestyrelsen opfordrer vore medlemmer til at møde op.

Denne meddelelser er kun udsendt til medlemmer med e-mail, orienter derfor venligst kammerater uden e-mail.

P.b.v. Georg Rossing