Bestyrelsen

Formand NOV 1975
Bo Toft Rasmussen
Bøgevej 11, 3400 Hillerød
Tlf. 2726 4901
E-mail: bo@botoft.dk

Næstformand & Sekretær MAR 85
Bjarne Nolsøe Frederiksen
Johansgade 1, 4690 Haslev
Tlf. 2334 2747
E-mail: nol.soe@outlook.dk

Kasserer
Poul Neumeyer
Veksø Bygade 32, 3670 Veksø
Tlf. 4717 2151/2143 8280
E-mail: poul@neumeyer.dk

Bestyrelsesmedlem
Villie Vagn Larsen
Gl. Roskildevej 17, 3650 Ølstykke
Tlf. 4717 5278/2297 5675
E-mail: mail2fwl@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Aagaard
Snerlevej 3, 3600 Fr.sund
Tlf. 2346 5733
E-mail: aagaard3@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Hugo Buskbjerg Poulsen
Erantisvej 8, Slagslunde, 3660 Stenløse
Tlf. 2120 7886
E-mail: hugobusk@icloud.com

Bestyrelsesmedlem
Michael Wedel Sørensen
Strandlystvej 29, 3600 Frederikssund
Mail : mws@city.dk
Tlf. 27855456

Bestyrelsessupleant
Frank W. Larsen
Læstedet 41, 2670 Greve
Mail : fvl@gmail.com
Tlf: 42633060

Medlemsregistrator (uden for bestyrelsen) MAJ 54
Georg Rossing
Kirstinedalsvej 18, st.tv., 2000 Frederiksberg
Tlf. 3630 3536/5133 9969
E-mail: nsg@mail.dk til hvem adresseændringer og ændring af e-mailadresser fortsat sendes.