Bestyrelsen

Formand NOV 1975
Bo Toft Rasmussen

Hvedemarken 21, 3550 Slangerup.
Tlf. 2726 4901
E-mail: bo@botoft.dk
Næstformand MAR 85
Bjarne Nolsøe Frederiksen

Johansgade 1, 4690 Haslev
Tlf. 2334 2747
E-mail: nol.soe@outlook.dk
Kasserer JUN 1985
Niels Anker Rasmussen

Solbærvænget 10, 3630 Jægerspris.
Tlf. 4753 2753/mobilnr. 2124 4372
E-mail: britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12, 3670 Veksø
Tlf. 4717 2151/2143 8280
E-mail: poul@neumeyer.dk
Villie Vagn Larsen
Gl. Roskildevej 17, 3650 Ølstykke
Tlf. 4717 5278/2297 5675
E-mail: villie@mail.dk
Jørgen Aagaard
Snerlevej 3, 3600 Fr.sund
Tlf. 2346 5733
E-mail: aagaard3@outlook.dk
Hugo Buskbjerg Poulsen
Erantisvej 8, Slagslunde, 3660 Stenløse
Tlf. 2120 7886
E-mail: hutop@youmail.dk
Georg Rossing Medlemsregistrator (uden for bestyrelsen) MAJ 54
Kirstinedalsvej 18, st.tv., 2000 Frederiksberg
Tlf. 3630 3536/5133 9969
E-mail: nsg@mail.dk til hvem adresseændringer og ændring af e-mailadresser fortsat sendes.