Generalforsamlinger

 

Generalforsamling nr.104 blev afholdt onsdag d. 20. marts på ”Elværket” i Frederikssund.

Aftenen indledtes med at vi med JUL 57 Ernst Nielsen ved klaveret sang forårssangen ”Når vinteren rinder i grøft og i grav.”

Foreningen havde besøg af vicepræsidenten, MAJ 70 Jens Crone.

Indtagelsen af de obligatoriske gule ærter med tilbehør og pandekager med Solbærrom indledtes med at formanden udbragte Dronningens Skål.

Efter spisningen tildelte formanden og vicepræsidenten jubilæumstegn til de 4 jubilarer, der var mødt,

60 år: MAJ 51 Knud Erik Vallentin,

50 år: NOV 55 Frode Skjold,  MAR 61 Poul Breitenstein,

25 år: MAR 85 Bjarne Nolsø Frederiksen.

Generalforsamlingen indledtes med at forsamlingen mindedes de medlemmer, der var afgået ved  døden efter sidste års generalforsamling.

Aftenens dirigent, foreningens æresmedlem, MAR 61 Poul Breitenstein ledede generalforsamlingen på bedste vis.

Såvel formandens beretning som regnskab og budget for 2014 blev godkendt og kontingentet for 2014 blev fastsat uforandret til kr.265.-.

Formanden Bjørn Erik Rosenkrantz  Hansen, blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem NOV 75 Bo Toft Rasmussen blev ligeledes genvalgt.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer, SEP 61 Niels Frølich Nilsson, der har siddet i bestyrelsen siden 2007 og MAJ 54 Georg Rossing, der har siddet i bestyrelsen siden 1987 og har været kasserer, sekretær og medlemsregistrator de sidste 19 år, ønskede ikke genvalg.

Nyvalgt blev MAR 85 Bjarne Nolsø Frederiksen, Ølstykke, der tidligere har siddet i bestyrlsen i Haslev Garderforening og AUG 04 Henrik Kjærsgaard Nielsen, Frederikssund. Det er en stærk foryngelse af bestyrelsen, som vi forventer os meget af. Vi byder dem velkommen til arbejdet i Nordsjællands Garderforening.

Bestyrelsessuppleant JAN 67 Jørgen Aagaard blev genvalgt.

Revisoren APR 68 Hans Lund blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev NOV 54 Erik Bryld genvalgt.

Garderstatuetten blev for 2013 tildelt fanebæreren MAJ 66 Willas Guldberg Olsen for hans smukke måde at repræsentere foreningen på.

 

  • 2002

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *